Vacature Beleidsadviseur

Beleidsadviseur in s-Gravenhage

Richting geven aan de internationale activiteiten van de Belastingdienst en gestelde beleidskaders uitdragen: het is jou als beleidsadviseur in Den Haag op het lijf geschreven. Met jouw kennis en ervaring breng je inzicht, overzicht en prioriteit in onze internationale activiteiten. Je levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het team Internationaal. Dit doe je als coördinator van de internationale activiteiten van aantal operationele directies, en middels het opstellen van o.a. notities, rapportages, het activiteitenplan en -verslag internationaal.

 • Master-doctoraal
 • 32-36 uur
 • Fiscaal
 • € 4.688,- / € 6.989,- bruto p.m.
 • Den Haag

 • Reageer t/m 31 januari 2024

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je draagt gestelde kaders uit en helpt met de implementatie van de internationale strategie van de Belastingdienst. Je geeft daarmee richting aan de internationale activiteiten. Met andere directies van de Belastingdienst voer je overleg over hun internationale activiteiten.

Je neemt deel aan internationale overleggen en je coördineert inkomende en uitgaande bezoeken aan/van de ambtelijke leiding. Je buigt je over uitvoeringsvraagstukken op internationaal terrein, en de samenwerking met buitenlandse diensten en intergouvernementele organisaties. Denk bijvoorbeeld aan verzoeken om gegevensuitwisseling of technische bijstand ten behoeve van belastingdiensten in andere landen. Vervolgens kom je met een integraal advies voor de ambtelijke en politieke leiding. Je hebt een coördinerende rol en zorgt voor verbinding tussen de (operationele) onderdelen van de Belastingdienst en beleidsmakers op de relevante departementen.


Een bijzondere baan, omdat...

 • je op het snijvlak opereert van een grote uitvoeringsorganisatie en internationaal beleid.
 • je belangentegenstellingen weet te overbruggen op een manier waar iedereen zich in kan vinden.
 • je met jouw team van 6 professionele collega's adviseert over internationale activiteiten en daarin een coördinerende rol vervult.
 • je initiatieven onderneemt in een dynamische omgeving.
 • je internationale netwerken optimaal inzet voor nationale doelen.

"Internationaal is bij ons ook echt internationaal. Er gaat geen week voorbij zonder contact met mijn collega's in het buitenland, ik vertegenwoordig Nederland in internationaal overleg, en coördineer de internationale activiteiten van een aantal directies van de Belastingdienst. Wat mij in het bijzonder motiveert, is het werken in de actualiteit: de internationale fiscaliteit haalt regelmatig het nieuws en is direct relevant voor de ontwikkeling van Nederland en de Belastingdienst." - Kevin, strategisch adviseur internationale zaken.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met advisering op bestuursniveau (bijvoorbeeld raad van bestuur of politiek/ambtelijke top), liefst ook op internationaal gebied.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed. De voertaal is Nederlands.
 • Je kunt uit de voeten in een interculturele omgeving, en beschikt daarvoor over de nodige sensitiviteit.
 • Je hebt bij voorkeur een fiscale achtergrond, door werkervaring, opleiding of bijscholing.
 • Je hebt bij voorkeur goede kennis van relevante internationale ontwikkelingen en kent de internationale organisaties.

 • Plannen en organiseren

 • De afdeling - Concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid

  Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is -samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken - aanspreekpunt voor de collega's van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

 • De organisatie - Belastingdienst

  Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

 • We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

  Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

  • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
  • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
  • Begin februari vinden de selectiegesprekken plaats.

  Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

  De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

  De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

  Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

  Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Solliciteren is mogelijk tot aan de deadline die in de vacaturetekst genoemd wordt. We beoordelen je cv en motivatiebrief op de genoemde functie-eisen.

We nodigen je per telefoon of e-mail uit voor een sollicitatiegesprek, waarin een selectiecommissie je beoordeelt op de competenties van de functie aan de hand van een competentiegericht gesprek.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. In dat geval word je telefonisch of per e-mail hiervoor uitgenodigd.

Neem contact op met , adviseur werving & selectie

 • Contact via Whatsapp:

Neem contact op met Jeffrey van Slobbe, afdelingshoofd advies en internationaal

 • Contact via Whatsapp:

 • Reageer t/m 31 januari 2024

 • Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maandsalaris

  Min €4.688,- - €6.989,- (bruto)

 • Dienstverband

  Onbepaalde tijd

 • Minimum aantal uren per week

  32

 • Maximum aantal uren per week

  36

 • Overige arbeidsvoorwaarden

  Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.Functie:beleidsadviseur
Startdatum:11-01-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Vast
Salaris:4688 – 6989
Uren per week:32 – 36

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Belastingdienst via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Rijswijkkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de rijswijkkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Rijswijk
 2. Beleidsadviseur Belastingdienst 11-01-2024

Bekijk ook andere vacatures